Newspaper Articles - Armenian

1997

Փօլ Գալինեանի
«Ուիլեըմ Սարոյեան-Մարդը, Գրողը»
ֆիլմի Ցուցադրութիւնը
Յուշարար Միութիւն
Դեկտեմբեր 1996, Մարտ 1997

Ուիլեըմ Սարոյեանի Վաւերագրական Ֆիլմը Խորապէս Ներշնչեց Եւրոպայի Ժողովուրդը
Գրեց` Սիրան Սարեան. Ասպարէզ - Դեկ. 26-27, 1997 Հրատարակուած`
13 թերթերու մէջ
Դեկտեմբեր, 1997

Սարոյեան Անկրկնելին Դիտուած Փօլ Գալինեանի կողմէ
Հարցազրոյցը Վարեց`
Աւետիս Եափուճեան.
Խօսնակ
Յունուար 1997