Newspaper Articles - Armenian

1994

Սարոյեանի Փաստագրական Շարժանկարը
Գրեց` Յովիկ Էթեան
Նոր Սերունդ
Մայիս, 1994

Փօլ Գալինեանի Գեղարուեստական Ֆիլմը Ուիլիըմ Սարոյեանի Մասին
Գրեց` Յովիկ Էթեան
Մարմարա
Յուլիս 15, 1994

Պաշտօնական ճաշկերոյթ
Ի Պատիւ Նախագահ
Լեւոն Տէր Պետրոսեանի
Նոր Կեանք
Օգոստոս 25, 1994